Ikona gaśnicy Ikona hydrantu Ikona apteczki Ikona niebezpieczeństwa Ikona tarczy Ikona stopu

Aktualności

Czym jest praca zdalna i czy możemy ją nazywać naprzemiennie „telepracą”?

Czym jest praca zdalna i czy możemy ją nazywać naprzemiennie „telepracą”?

W dobie pandemii koronawirusa wielu pracodawców w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a także ze względu na redukcję części kosztów związanych z utrzymaniem biur zdecydowało się na wysłanie swoich pracowników do pracy w formie tzw. pracy zdalnej.   Od wielu lat istnieje już możliwość pracy w formie telepracy, jednak nie można jej używać zamiennie do określenia pracy zdalnej.

Ikona polubień 23
Ikona komentarzy 0
Ikona udostępnienia 2
Bezpieczna praca z maszynami

Bezpieczna praca z maszynami

Na początek przytoczymy definicję maszyny:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn definiuje maszynę jako zespół wyposażony lub który można wyposażyć w mechanizm napędowy (inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych), składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna jest ruchoma, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy definiuje maszynę jako wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy, a także sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, w szczególności drabiny i rusztowania.

Ikona polubień 23
Ikona komentarzy 0
Ikona udostępnienia 2
Ręczny ostrzegacz pożarowy – ROP

Ręczny ostrzegacz pożarowy – ROP

Jak działa taki system?
Sygnał z ROP trafia do centrali pożarowej, gdzie pokazuje się informacja, w którym miejscu wykryto zagrożenie. Dzięki temu, możliwe jest natychmiastowe podjęcie działania.

Wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego wywołuje od razu alarm II stopnia.

Ikona polubień 23
Ikona komentarzy 0
Ikona udostępnienia 2
Zakaz spożywania posiłków oraz napojów na stanowiskach produkcyjnych

Zakaz spożywania posiłków oraz napojów na stanowiskach produkcyjnych

Bardzo często na halach produkcyjnych wprowadzane są zakazy spożywania posiłków oraz napojów w niezamykanych opakowaniach. Wzbudza to wiele kontrowersji wśród pracowników i wiele osób niestety nie rozumie powodu, i ma co do tego wątpliwości. Postaramy się odpowiedzieć w tym artykule jaki jest główny cel wprowadzenia takiego zakazu.

Ikona polubień 23
Ikona komentarzy 0
Ikona udostępnienia 2
Mobbing i nierówne traktowanie w pracy

Mobbing i nierówne traktowanie w pracy

7 września 2019 roku weszły zmiany do Kodeksu pracy, które dotyczą między innymi przepisów o mobbingu oraz równego traktowania. Bardzo ważnym elementem, który został dodany do artykułu 94[3] § 4 jest możliwość ubiegania się przez pracownika o odszkodowanie również w przypadku trwania stosunku pracy (w poprzednim stanie prawnym taka możliwość istniała jedynie po rozwiązaniu stosunku pracy).

Każdy pracodawca jest zobowiązany udostępnić zatrudnionym pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu oraz mobbingu, a także przeciwdziałać występowaniu tego typu zjawiskom.

Ikona polubień 23
Ikona komentarzy 0
Ikona udostępnienia 2
Alkohol w pracy – czy zawsze zakazany?

Alkohol w pracy – czy zawsze zakazany?

Temat alkoholu w pracy poruszyliśmy już w jednym z ostatnich artykułów, można się z nim zapoznać tutaj: Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie kontrolowania stanu trzeźwości pracowników pracowników

Poruszając dzisiejszy temat należy przypomnieć, że co do zasady na terenie zakładu pracy obowiązuje zakaz wnoszenia, sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

Czy jednak zakaz spożywania alkoholu na terenie zakładu jest bezwzględny? Przepisy nie przewidują żadnych wyjątków od powyższej zasady. Według przepisów każdy pracownik powinien być trzeźwy podczas pracy. Jednak są sytuacje, kiedy można nieco „obejść” obowiązujące przepisy.

Ikona polubień 23
Ikona komentarzy 0
Ikona udostępnienia 2
W jakich przypadkach obowiązkowo należy przeprowadzać próbną ewakuację?

W jakich przypadkach obowiązkowo należy przeprowadzać próbną ewakuację?

Celem ćwiczeń ewakuacyjnych jest nabycie przez pracowników oraz osób, które przebywają na terenie budynku umiejętności i nawyków reagowania w razie wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia, w tym procedury przeprowadzania ewakuacji, a także udzielania pierwszej pomocy.

Dzięki próbnym ćwiczeniom ewakuacyjnym zarządca obiektu/pracodawca może wyciągnąć wnioski, co nie zadziałało oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Ikona polubień 23
Ikona komentarzy 0
Ikona udostępnienia 2
Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie kontrolowania stanu trzeźwości pracowników pracowników

Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie kontrolowania stanu trzeźwości pracowników pracowników

Pamiętajmy, że to pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie pracy, a osoba pod wpływem alkoholu stanowi realne zagrożenie dla siebie oraz innych współpracowników.

W jaki sposób pracodawca może reagować jeżeli podejrzewa pracownika, że jest on pod wpływem alkoholu? Nie narażając się jednak na kary finansowe ze względu na nieprzestrzeganie przepisów RODO a przy okazji spełniając obowiązek zapewnienia BHP?

Ikona polubień 23
Ikona komentarzy 0
Ikona udostępnienia 2

BHP z głową Anna Głowacka


NIP: 9562323291
REGON: 366622382


Biuro: ul. Wielki Rów 40B/110 (I piętro)

Anna Głowacka, starszy specjalista ds. BHP, właściciel:
Numer telefonu: 605 151 301
E-mail: anna@bhpzglowa.pl

Monika Kolenderska, specjalista ds. BHP:
Numer telefonu: 534 409 105
E-mail:
biuro@bhpzglowa.pl

Formularz kontaktowy