ico 1 ico 2 ico 3 ico 4 ico 5 ico 6

Usługi

Szkolenia BHP

Szkolenia z zakresu bhp są podstawą dla zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy! Tylko uświadomiony pracownik może wdrażać politykę bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Oferuję szkolenia wstępne oraz okresowe z zakresu bhp dla wszystkich grup pracowników oraz dla pracodawców.

Rodzaje szkoleń z zakresu bhp:

  1. szkolenia wstępne bhp: dla pracowników nowo zatrudnionych oraz tych, którzy mają zmienione stanowisko pracy
  2. szkolenie okresowe bhp: dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, dla pracodawców oraz osób na stanowiskach kierowniczych, dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Na życzenie klienta zorganizuję również szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego.