ico 1 ico 2 ico 3 ico 4 ico 5 ico 6

Usługi

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego jest dokumentem wymaganym przez polskie prawo. Na każdym stanowisku pracy należy oszacować poziom ryzyka zawodowego.

Wykonuję cztery rodzaje ocen ryzyka zawodowego:

  1. ocena ryzyka zawodowego – ogólna
  2. ocena ryzyka zawodowego na czynniki chemiczne
  3. ocena ryzyka zawodowego na czynniki biologiczne
  4. ocena ryzyka zawodowego na hałas