Ikona gaśnicy Ikona hydrantu Ikona apteczki Ikona niebezpieczeństwa Ikona tarczy Ikona stopu

Czym jest praca zdalna i czy możemy ją nazywać naprzemiennie „telepracą”?

Ilustracja do: Czym jest praca zdalna i czy możemy ją nazywać naprzemiennie „telepracą”?
W dobie pandemii koronawirusa wielu pracodawców w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a także ze względu na redukcję części kosztów związanych z utrzymaniem biur zdecydowało się na wysłanie swoich pracowników do pracy w formie tzw. pracy zdalnej.   Od wielu lat istnieje już możliwość pracy w formie telepracy, jednak nie można jej używać zamiennie do określenia pracy zdalnej. Postaramy się wyjaśnić podstawowe różnice:  
  1. W jakich przepisach zostały uregulowane zasady?
Forma pracy w postaci telepracy uregulowana została w Kodeksie Pracy i najczęściej zostaje określona już w samej umowie o pracę (bądź aneksie), na podstawie pisemnego wniosku pracownika lub we wewnętrznych ustaleniach w zakładzie pracy (np. w regulaminie pracy). Praca zdalna wynika z przepisów tzw. Ustawy covidovej i jej celem jest jedynie przeciwdziałanie COVID-19, następuje na polecenie pracodawcy i nie ma konieczności zmiany treści umowy o pracę. Zaleca się sporządzenie regulaminu pracy zdalnej jednak nie jest to konieczność, wystarczą indywidualne ustalenia z pracownikiem.  
  1. Czy pracownik może nie zgodzić się na ten rodzaj pracy?
Wykonywanie pracy w formie telepracy może być polecone pracownikowi jedynie za jego zgodą i w porozumieniu z nim. W przypadku pracy zdalnej pracownik ma prawo odmówić takiej formy pracy tylko wtedy, gdy nie ma możliwości technicznych lub lokalowych (w innym wypadku odmowa pracy w formie zdalnej może zostać potraktowana jako niewykonanie polecenia służbowego). W przypadku, gdy pracownik nie ma możliwości lokalowych pracodawca może polecić wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej w innym lokalu.  
  1. Czy tylko pracownicy działu administracyjno-biurowego mogą wykonywać taką pracę?
Telepraca wykonywana jest z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a jej wyniki przekazywane są pracodawcy w szczególności za ich pośrednictwem. Przy pracy zdalnej nie ma konieczności wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej, oznacza to, że nie tylko pracownicy działów administracyjno-biurowych mogą być na nią kierowani. Praca zdalna może być polecona również innym grupom pracowników, których praca może być wykonywana poza zakładem pracy np. pracownikom składającym długopisy.   Pamiętajmy, że zarówno przy pracy zdalnej, jak i przy pracy w formie telepracy należy zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz podstawy ergonomii – praca w niewłaściwej pozycji np. na kanapie z laptopem na kolanach będzie bardzo obciążała nasz kręgosłup i może przyczynić się do powstania bólu oraz różnych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Warto również zadbać o bezpieczeństwo wokół stanowiska pracy – odpowiednio ułożyć przedłużacze/przewody tak, aby się o nie potknąć. Przy pracy z komputerem powyżej 4 godzin na dobę pamiętajmy o 5-cio minutowej przerwie w każdej godzinie (oderwijmy oczy od ekranu monitora, wyjrzyjmy za okno, zróbmy krótkie ćwiczenia odciążające nasz kręgosłup).
Ikona polubień 23
Ikona komentarzy 0
Ikona udostępnienia 2

Komentarze:

BHP z głową Anna Głowacka


NIP: 9562323291
REGON: 366622382


Biuro: ul. Wielki Rów 40B/110 (I piętro)

Anna Głowacka, starszy specjalista ds. BHP, właściciel:
Numer telefonu: 605 151 301
E-mail: anna@bhpzglowa.pl

Monika Kolenderska, specjalista ds. BHP:
Numer telefonu: 534 098 105
E-mail:
biuro@bhpzglowa.pl

Formularz kontaktowy