Ikona gaśnicy Ikona hydrantu Ikona apteczki Ikona niebezpieczeństwa Ikona tarczy Ikona stopu

Apteczka do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Ilustracja do: Apteczka do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy
W Polsce przepisy odnośnie systemu pierwszej pomocy zostały zawarte w §44 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym paragrafem pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. Ilość, usytuowanie i wyposażenie apteczki zakładowej powinno zostać ustalone w porozumieniu z lekarzem medycyny pracy współpracującym z zakładem pracy. W zakładzie pracy (a jeżeli pracujemy na zmiany to na każdej zmianie) powinien zostać wyznaczony co najmniej jeden pracownik przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy. Przy każdej apteczce powinna widnieć informacja o wykazie pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy. Apteczka musi znajdować się w łatwo dostępnym miejscu i być oznaczona zgodnie z PN.

Nie istnieją w Polsce przepisy, które precyzują, jakie wyposażenie obowiązkowe powinna mieć apteczka. Wiemy natomiast, że muszą to być środki do udzielania pierwszej pomocy uzależnione od ilości pracowników, rodzaju i natężenia zagrożeń, zakresu prowadzonej działalności oraz, że jej skład powinien zostać ustalony z lekarzem medycyny pracy. Warto mieć to na względzie przy wyborze produktów pierwszej pomocy, mających służyć pracownikom w razie wypadku. Ponieważ Polskie Normy nie regulują kwestii wyposażenia apteczek, przyjęło się stosowanie niemieckiej normy DIN. Dla zakładów pracy dedykowane są apteczki z normą DIN 13157. NORMA DIN 13157 – norma (tzw. przemysłowa) określa ilość i rodzaj opatrunków i akcesoriów niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy na terenie budowy, zakładu pracy, biura, szkoły itp.:

1 szt. Kompres zimny

 

2 szt. Kompres na oko

 

3 szt. Kompres 10×10 (pak po 2 szt.)

 

2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm

 

2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm

 

1 kpl. Plaster 10 × 6 cm (8szt.)

 

1 kpl. Plaster (14szt.)

 

1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm

 

3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny

1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny

1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny

 

1 szt. Chusta opatrunkowa 60 × 80

 

2 szt. Chusta trójkątna

 

1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.)

 

1 szt. Koc ratunkowy 160 × 210 cm

 

1 szt. Nożyczki 19 cm

 

4 szt. Rękawice winylowe

 

1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

 

DODATKOWO:

 

6 szt. Chusteczka dezynfekująca

 

1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania

NORMA DIN 13169 - norma ta stanowi praktycznie zdublowanie składu wg DIN 13157 (oprócz nożyczek i instrukcji). Apteczka z takim składem przeznaczona jest do zabezpieczenia większej ilości osób. W handlu często spotyka się rozszerzenie "PLUS" (np. DIN 13157 PLUS) co oznacza, że skład apteczny został wyposażony w więcej elementów niż wymaga norma. Najczęściej producenci dołączają do wyposażenia apteczki np. ustnik do sztucznego oddychania, chusteczki dezynfekujące lub inne środki.

Norma DIN rekomenduje stosowanie poniższej ilości wkładów aptecznych:

 
 

Rodzaj działalności

Ilość wkładów aptecznych DIN

Wkład DIN 13157

Wkład DIN 13169

Wkład DIN 13169

Place budowy

 jeden do 10 osób

 jeden dla 11 do 50 osób

powyżej 50 osób - jeden na każde 50 osób

Zakłady produkcyjne

 jeden do 20 osób

 jeden dla 21 do 100 osób

powyżej 100 osób - jeden na każde 100 osób

Handel, administracja

jeden do 50 osób  jeden dla 51 do 300 osób

powyżej 300 osób - jeden na każde 300 osób

Inne zakłady, szkoły

jeden  -

 -

Ikona polubień 23
Ikona komentarzy 0
Ikona udostępnienia 2

Komentarze:

BHP z głową Anna Głowacka


NIP: 9562323291
REGON: 366622382


Biuro: ul. Wielki Rów 40B/110 (I piętro)

Anna Głowacka, starszy specjalista ds. BHP, właściciel:
Numer telefonu: 605 151 301
E-mail: anna@bhpzglowa.pl

Monika Kolenderska, specjalista ds. BHP:
Numer telefonu: 534 098 105
E-mail:
biuro@bhpzglowa.pl

Formularz kontaktowy