Ikona gaśnicy Ikona hydrantu Ikona apteczki Ikona niebezpieczeństwa Ikona tarczy Ikona stopu

Bezpieczna praca z maszynami

Ilustracja do: Bezpieczna praca z maszynami
Na początek przytoczymy definicję maszyny:
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn definiuje maszynę jako zespół wyposażony lub który można wyposażyć w mechanizm napędowy (inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych), składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna jest ruchoma, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy definiuje maszynę jako wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy, a także sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, w szczególności drabiny i rusztowania.

Jak widzicie definicja maszyny jest dosyć skomplikowana… Myślę, że każda osoba pracująca z maszyną spotkała się z różnego rodzaju dokumentami (np. instrukcje BHP). Pomimo tego często zapominamy o podstawowych zasadach bezpiecznej pracy. Analizy statystyczne pokazują, że częstą przyczyną wypadków są: brawura, ryzykanctwo, lekceważenie zagrożenia i rutyna.

W każdej firmie jednym z ważniejszych celów powinna być zasadazero wypadków przy pracy”. Celem nadrzędnym takiego działania jest zdrowy, sprawny fizycznie pracownik, który po skończonej zmianie może szczęśliwie wrócić do domu.Poniżej przedstawiamy dziesięć podstawowych zasad bhp podczas pracy z maszynami.
1. Zawsze należy się upewnić, czy uruchomienie maszyny nie stworzy zagrożeń wypadkowych.
2. Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie mogą pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami, jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki oraz bez nakryć głowy.
3. Maszyn będących w ruchu nie wolno pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, chyba że instrukcja obsługi na to zezwala.
4. Należy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych.
5. Należy pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy.
6. Zakazuje się manipulować kończynami w obrębie ruchomych elementów maszyn (wałów pędnych, pasów, lin, kół itp.).
7. Zakazuje się naprawiać urządzeń elektrycznych będących pod napięciem (jeśli pracownik nie ma do tego odpowiednich uprawnień).
8. Zakazuje się dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego.
9. Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, z wyjątkiem smarowania za pomocą specjalnych urządzeń określonych w dokumentacji maszyny.
10. Należy odkładać narzędzia i inne elementy na wyznaczone miejsca (pamiętajmy również o zasadach 5S= sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja oraz samodyscyplina).
Jakie grożą nam konsekwencje jeśli nie będziemy przestrzegać tych intuicyjnych zasad? Niestety największą „karą” za nieprzestrzeganie zasad bhp jest utrata zdrowia pracownika. W tym lepszym wypadku może spotkać nas kara porządkowa w postaci nagany, upomnienia bądź kary pieniężnej. Jeśli zauważysz jakąkolwiek awarię lub nietypowe działanie maszyny, z którą pracujesz, NIEZWŁOCZNIE powiadom o tym swojego przełożonego. Maszyna powinna zostać zabezpieczona przed dalszym użytkowaniem i w razie awarii naprawiona przez uprawnioną osobę bądź serwis.
 

Pamiętaj – bezpieczeństwo pracy zależy również od CIEBIE!

Ikona polubień 23
Ikona komentarzy 0
Ikona udostępnienia 2

Komentarze:

BHP z głową Anna Głowacka


NIP: 9562323291
REGON: 366622382


Biuro: ul. Wielki Rów 40B/110 (I piętro)

Anna Głowacka, starszy specjalista ds. BHP, właściciel:
Numer telefonu: 605 151 301
E-mail: anna@bhpzglowa.pl

Monika Kolenderska, specjalista ds. BHP:
Numer telefonu: 534 098 105
E-mail:
biuro@bhpzglowa.pl

Formularz kontaktowy