Ikona gaśnicy Ikona hydrantu Ikona apteczki Ikona niebezpieczeństwa Ikona tarczy Ikona stopu

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu nowego pracownika

Ilustracja do: Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu nowego pracownika

Pracodawco - czy wiesz jakie są Twoje obowiązki podczas zatrudniania nowego pracownika?

Przy omawianiu tych obowiązków warto na wstępie wyjaśnić samą definicję słowa „pracownik” - jest to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

 

Do Twoich podstawowych obowiązków należy podpisanie umowy, skierowanie pracownika na badania lekarskie, przeprowadzenie szkolenia wstępnego z zakresu BHP oraz zgłoszenie pracownika do ZUS.

 

1. Podpisanie umowy.

Umowa o pracę zawsze  powinna być zawarta na piśmie . Ponadto forma pisemna wymagana jest również przy każdorazowej zmianie jej warunków. Umowa o pracę powinna określać:

  • rodzaj pracy- zazwyczaj podawane jest stanowisko
  • miejsce wykonywania pracy – podajemy konkretny adres lub siedzibę pracodawcy. W niektórych przypadkach pracodawcy podają jakiś obszar czy terytorium np. konkretne województwo
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

Rodzaje umów o pracę: na okres próbny, czas określony (w tym umowa na zastępstwo) oraz na czas nieokreślony.

2. Skierowanie pracownika na badania lekarskie.

Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku musi zostać skierowany przez pracodawcę na wstępne badania lekarskie, które wykonywane są na koszt pracodawcy i w miarę możliwości w godzinach pracy pracownika (pracownik zachowuje za ten okres prawo do wynagrodzenia).

Po wykonaniu badań pracownik dostarcza zaświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na określonym w skierowaniu stanowisku pracy.

3. Przeprowadzenie szkolenia wstępnego z zakresu BHP.

Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy musi przejść szkolenie BHP: wstępne ogólne oraz instruktaż stanowiskowy.

 

Podczas instruktażu ogólnego pracownik zapoznaje się z przepisami dotyczącymi BHP znajdującymi się w Kodeksie pracy oraz regulaminie pracy (jeśli został utworzony w danym zakładzie pracy). Podczas instruktażu stanowiskowego pracownik zapoznaje się z metodami bezpiecznego wykonywania pracy, zagrożeniami występującymi na danym stanowisku oraz sposobami ochrony przed nimi.

4. Zgłoszenie pracownika do ZUS.

Pracodawca ma obowiązek zgłosić zatrudnioną osobę do ZUS w terminie 7 dni licząc od daty zatrudnienia.

Ikona polubień 23
Ikona komentarzy 0
Ikona udostępnienia 2

Komentarze:

BHP z głową Anna Głowacka


NIP: 9562323291
REGON: 366622382


Biuro: ul. Wielki Rów 40B/110 (I piętro)

Anna Głowacka, starszy specjalista ds. BHP, właściciel:
Numer telefonu: 605 151 301
E-mail: anna@bhpzglowa.pl

Monika Kolenderska, specjalista ds. BHP:
Numer telefonu: 534 409 105
E-mail:
biuro@bhpzglowa.pl

Formularz kontaktowy