Ikona gaśnicy Ikona hydrantu Ikona apteczki Ikona niebezpieczeństwa Ikona tarczy Ikona stopu

Zezwolenia na wózki widłowe — co zmieniło się w przepisach w sierpniu 2018 r.?

Ilustracja do: Zezwolenia na wózki widłowe — co zmieniło się w przepisach w sierpniu 2018 r.?
10 sierpnia 2018 r., a więc po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia, weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (powszechnie nazywanych wózkami widłowymi). Zastąpiło ono poprzednie rozporządzenie, pochodzące z 2002 r. i wprowadziło istotne zmiany, z którymi obowiązkowo powinni zapoznać się zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.   Nowe przepisy – koniec zezwoleń imiennych Do tej pory pracownik mógł zostać dopuszczony do obsługi wózka widłowego na podstawie tzw. zezwolenia imiennego. Jednak teraz to się zmienia i nowym pracownikom do dopuszczenia do pracy nie wystarczy już takie zezwolenie ani zaświadczenie na druku MEN czy inna legitymacja wydana przez firmę organizującą kurs. Konieczne dla wszystkich stanie się posiadanie specjalnej zielonej legitymacji wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego i tylko pracowników z takimi uprawnieniami wolno będzie zatrudniać przy obsłudze wózków widłowych. Jeżeli natomiast w zakładzie aktualnie pracują już osoby dopuszczone do prowadzenia wózków na podstawie imiennych zezwoleń, muszą one uzupełnić swoje kwalifikacje. Aby nieco złagodzić gwałtowność zmiany, przewidziano na to różne terminy, w zależności od tego, do jakiej daty wystawione jest zezwolenie. Dokumenty wystawione do:
  • 12.2004 r. zachowają ważność nie dłużej niż do 31.12.2019 r.,
  • 12.2014 r. zachowają ważność nie dłużej niż do 31.12.2020 r.,
  • 01.2015 r. zachowają ważność nie dłużej niż do 31.12.2021 r.
Po tym czasie osoby pracujące dotychczas na podstawie zezwolenia nie będą mogły dłużej obsługiwać wózków, chyba że do tego czasu otrzymają wymagane aktualnie uprawnienia. Co dalej – jak uzupełnić kwalifikacje? Zanim upłynie termin ważności zezwolenia imiennego danego pracownika, musi on uzupełnić kwalifikacje, poprzez uzyskanie legitymacji Urzędu Dozoru Technicznego. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy firma szkoleniowa, w której pracownik odbywał kurs, wystawia takie zaświadczenia, a jeśli nie, konieczne będzie odbycie nowego szkolenia z zakresu obsługi wózków widłowych, tym razem zakończonego egzaminem UDT. Uprawnienia są wydawane przez Urząd bezterminowo. Kontakt z BHP z głową to najlepszy sposób, aby upewnić się, że wszyscy Twoi pracownicy posiadają aktualnie obowiązujące zezwolenia i uprawnienia. W przypadku ich braku pomogę je uzupełnić. Jako specjalista do spraw BHP zawsze jestem na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i kiedy powierzysz mi obsługę BHP w Twojej firmie, możesz być pewny, że żadna zmiana w regulacjach prawnych nie zaburzy rytmu pracy zakładu.
Ikona polubień 23
Ikona komentarzy 0
Ikona udostępnienia 2

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

BHP z głową Anna Głowacka


Biuro: ul. Wielki Rów 40B/ 212 (II piętro)
ul. Bartkiewiczówny 94B/7, Toruń, Polska

Numer telefonu: 605 151 301

E-mail: anna@bhpzglowa.pl

NIP: 9562323291
REGON: 366622382

Formularz kontaktowy