Ikona gaśnicy Ikona hydrantu Ikona apteczki Ikona niebezpieczeństwa Ikona tarczy Ikona stopu

Ocena ryzyka zawodowego w firmie

Ilustracja do: Ocena ryzyka zawodowego w firmie

By praca i warunki jej wykonywania były bezpieczne, konieczna jest ocena ryzyka zawodowego. Taki prawidłowo przeprowadzony audyt przyczyni się do ochrony ludzkiego zdrowia i życia, wyeliminuje wiele stresu i kłopotów wiążących się z wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi osób zatrudnionych w Twojej firmie.

Ważne przepisy

Ocena ryzyka zawodowego to wymóg prawny opisany w Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich (89/391/EWG), mówiącej o poprawie bezpieczeństwa osób zatrudnionych. Ryzykiem zawodowym określa się prawdopodobieństwo powstania niechcianych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, których wynikiem są straty, a także niekorzystne skutki zdrowotne, związane z zagrożeniami zawodowymi i sposobem wykonywania danej pracy. W wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązek oceny ryzyka zawodowego funkcjonuje już ponad 20 lat.

Istnieje bezpośredni związek pomiędzy wynikami oceny ryzyka, a warunkami pracy w przedsiębiorstwach. Ocenę ryzyka zawodowego, należy przeprowadzić dla wszystkich stanowisk pracy w danej firmie, nie jest tu istotna liczba pracowników ani też rodzaj wykonywanej pracy.

Ocena ryzyka zawodowego jest konieczna zwłaszcza w następujących przypadkach:

  1. przy powstawaniu nowych stanowisk pracy
  2. po wypadku na danym stanowisku
  3. po wdrożeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
  4. po wdrożeniu ważnych zmian technologicznych albo organizacyjnych na konkretnym stanowisku pracy

Obowiązek dokonywania audytu, zgodny z art. 226 Kodeksu Pracy, dotyczy każdego stanowiska również takiego, na którym pozornie nie obserwuje się żadnych zagrożeń np.: na stanowisku administracyjno-biurowym.

Korzyści za audytu

Właściwie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego jest bardzo pozytywna dla pracodawcy i pracowników. Owocuje ona m.in. :

  1. spełnieniem wymagań przepisów prawnych,
  2. wiedzą na temat występujących zagrożeń i stosowania środków ochronnych,
  3. umiejętnym zarządzeniem poziomem ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie,
  4. zwiększeniem motywacji i wydajności pracowników,
  5. ograniczeniem absencji i kosztów ubezpieczenia,
  6. posiadaniem lepszych argumentów przy ewentualnych procesach sądowych.
Ikona polubień 23
Ikona komentarzy 0
Ikona udostępnienia 2

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

BHP z głową Anna Głowacka


Biuro: ul. Wielki Rów 40B/ 212 (II piętro)
ul. Bartkiewiczówny 94B/7, Toruń, Polska

Numer telefonu: 605 151 301

E-mail: anna@bhpzglowa.pl

NIP: 9562323291
REGON: 366622382

Formularz kontaktowy