Ikona gaśnicy Ikona hydrantu Ikona apteczki Ikona niebezpieczeństwa Ikona tarczy Ikona stopu

Audyt BHP i analiza dokumentacji BHP w firmie

Ilustracja do: Audyt BHP i analiza dokumentacji BHP w firmie
Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Audyt BHP pozwala sprawdzić i ocenić aktualnie funkcjonujące w zakładzie pracy rozwiązania w zakresie BHP. To również punkt wyjścia do wprowadzania zmian w tym obszarze.
Audyt BHP – czy jest potrzebny Twojej firmie?
Od warunków panujących w zakładzie pracy zależy zdrowie, a niekiedy również życie, pracowników. Z tego względu tak ważne jest, aby na bieżąco kontrolować, czy wdrożone przez pracodawcę rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo zatrudnionym. Obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli został nałożony na pracodawców rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dokładniej § 40.1). Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zatrudnia pracowników, może spełnić to zobowiązanie, zlecając wykonanie audytu BHP. Nadzór BHP w tej formie jest dopuszczalny i często stosowany przez pracodawców. Aby audyt BHP odpowiadał na pytanie, czy panujące w zakładzie pracy warunki są w pełni bezpieczne dla pracowników, powinien mieć charakter bezstronny. W praktyce oznacza to, że jako pracodawca powinieneś zlecić jego wykonanie zewnętrznej firmie.
Na czym polega audyt BHP?
Każdy audyt BHP polega na przeanalizowaniu aktualnie funkcjonujących w zakładzie pracy rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Specjaliści przeprowadzający audyt zwracają uwagę na zgodność warunków pracy zapewnionych przez pracodawcę z obowiązującymi przepisami. Analiza wdrożonych rozwiązań pozwala ustalić stan faktyczny i zidentyfikować zagrożenia, jakie należy usunąć. Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoi pracownicy wykonują pracę w warunkach, które nie zagrażają ich zdrowiu i życiu, wystarczy, że zlecisz przeprowadzenie audytu BHP. W zależności od potrzeb, możesz podpisać z nami umowę np. na cykliczne przeprowadzanie audytu, realizując tym samym obowiązek nałożony na Ciebie przez ustawodawcę. Dodatkowo również dokumentacja BHP może być prowadzona przez zewnętrzny podmiot.
Zakres audytu i efekty audytu
Audyt BHP przeprowadzają specjaliści – osoby, które są w stanie ocenić wdrożone w zakładzie pracy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oto, co tak naprawdę zostaje sprawdzone w czasie audytu BHP:
 1. regulamin pracy
 2. szkolenia BHP (czasookresy)
 3. ocena ryzyka zawodowego
 4. warunki środowiska pracy
 5. system pierwszej pomocy
 6. przystosowanie stanowisk pracy
 7. przystosowanie procesów pracy
 8. badania pracownicze
 9. ochrona przeciwpożarowa
 10. przystosowanie pomieszczeń sanitarnych
 11. rejestry wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 12. zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej
 13. wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
 14. wyniki badań środowiskowych
 15. transport
 16. magazynowanie
 17. sprawność maszyn i urządzeń
 18. występowanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych
 19. protokoły z przeglądu budynku, obiektu
Efektem każdego audytu jest raport, w którym znajdują się wnioski, a także informacje o zagrożeniach. Jeżeli w zakładzie pracy zostały rozpoznane nieprawidłowości w zakresie BHP, specjaliści wskazują na rozwiązania, których wprowadzenie jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Obsługa BHP jest zatem kompleksowa – zlecając nam przeprowadzenie audytu BHP, możesz mieć pewność, że otrzymasz rzetelną analizę oraz gotowe rozwiązania, jeżeli wdrożenie takich będzie niezbędne.
Korzyści z audytu BHP dla Twojej firmy
Jakie korzyści dla Ciebie, jako pracodawcy, płyną z wykonania audytu BHP? W ten sposób możesz zrealizować ciążący na Tobie obowiązek przeprowadzenia regularnych kontroli z zakresu BHP i tym samym uchronić się przed finansowymi konsekwencjami jego zlekceważenia. Dodatkowymi korzyściami są:
 1. gdy w Twojej firmie będą aktualne instrukcje BHP, a wdrożone rozwiązania będą skutecznie zapobiegać wypadkom przy pracy, Twoja firma będzie postrzegana jako odpowiedzialna społecznie,
 2. uchronienie się przed kosztownymi procesami wytoczonymi w związku z wypadkami w pracy przez organy do tego upoważnione i pracowników,
 3. wyeliminowanie np. przestojów pracy związanych z wypadkami przy pracy.
Audyt BHP to sposób, abyś upewnił się, że wdrożone w Twojej firmie rozwiązania z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy gwarantują pracownikom bezpieczeństwo. Chcesz zlecić przeprowadzenie audytu BHP? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.
Ikona polubień 23
Ikona komentarzy 0
Ikona udostępnienia 2

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

BHP z głową Anna Głowacka


Biuro: ul. Wielki Rów 40B/ 212 (II piętro)
ul. Bartkiewiczówny 94B/7, Toruń, Polska

Numer telefonu: 605 151 301

E-mail: anna@bhpzglowa.pl

NIP: 9562323291
REGON: 366622382

Formularz kontaktowy